Psychoterapia

Prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną:

  • osób dorosłych
  • studentów
  • młodzieży
  • dzieci od 3 roku życia

Jeżeli nie wiesz, czy Twój problem może stać się przedmiotem pracy terapeutycznej serdecznie zapraszam na konsultacje, podczas których będziesz mógł dowiedzieć się więcej o psychoterapii oraz wyjaśnić swoje wątpliwości. Są one również okazją do wspólnego zastanowienia się, w czym psychoterapia mogłaby Ci pomóc. Konsultacje psychoterapeutyczne to ok. 3 spotkania mające na celu uzyskanie informacji o zgłaszanym przez Ciebie problemie, ustalenie możliwości i zakresu pomocy lub ewentualnie skierowanie do innego specjalisty. Podczas pierwszego spotkania zapytam Cię z czym przychodzisz, w jakiś sposób Ty sam postrzegasz swój problem, by móc jak najlepiej zrozumieć Ciebie i Twoją obecną sytuację. Jeśli w trakcie konsultacji uznasz, iż możesz skorzystać na naszej współpracy, że nad problemem, z którym przychodzisz chcesz pracować w ramach psychoterapii, wspólnie podejmiemy decyzję o jej rozpoczęciu. Jeżeli nie zdecydujesz się na psychoterapię, na przykład dlatego, iż Twoja obecna sytuacja życiowa nie pozwala na jej rozpoczęcie z powodu braku czasu, efektem konsultacji może być po prostu porada psychologiczna.

Psychoterapia indywidualna jest to metoda leczenia różnych trudności natury psychicznej, jak również forma rozwoju osobistego. Zawsze jest poprzedzona kilkoma konsultacjami. Polega na regularnych rozmowach, których celem nie jest dawanie tzw. dobrych rad, ani mówienie pacjentowi co powinien robić. Celem wspólnej pracy terapeutycznej jest poznanie istoty i źródła zgłaszanych trudności, pełniejsze zrozumienie siebie oraz swojego funkcjonowania, a co za tym idzie znalezienie rozwiązania problemu. Rozmowy odbywają się w warunkach pełnej dyskrecji i z poszanowaniem systemu wartości pacjenta. Aby w pełni skorzystać z psychoterapii potrzebna jest motywacja, jak również możliwość poświęcenia swojego czasu i zaangażowania się w proces terapii.

Rodzaj psychoterapii, którą oferuję to psychoterapia psychodynamiczna. Wywodzi się ona z psychoanalizy i uwzględnia istnienie zjawiska nieświadomości, która istotnie wpływa na nasze zachowanie, relacje i funkcjonowanie psychiczne. Celem terapii psychodynamicznej jest uświadomienie sobie tych zależności w oparciu o relację, która rozwija się z czasem między terapeutą a pacjentem. W związku z tym psychoterapia ta jest zazwyczaj długoterminowa – dzięki temu możliwe jest uzyskanie trwałej zmiany w obszarze osobowościowym, a w konsekwencji objawowym oraz dotyczącym funkcjonowania w różnych sferach życia. Dobór technik psychoterapeutycznych oraz formy terapii (np. wglądowa, podtrzymująca) odbywa się w zależności od indywidualności każdej osoby, jak również specyfiki zgłaszanego przez nią problemu oraz momentu życia, w którym się znajduje. Dzięki temu psychoterapia psychodynamiczna charakteryzuje się szerokim spektrum oddziaływania.

Co w praktyce oznacza dla Ciebie to, że pracuję w nurcie psychodynamicznym?

Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie (zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu), o stałej porze i w stałym miejscu (tzw. setting). Czas trwania jednego spotkania wynosi 45-50 min. Terapia prowadzona w paradygmacie psychodynamicznym jest często długoterminowa, oparta na relacji terapeutycznej, która rozwija się z czasem między pacjentem i terapeutą, w atmosferze szacunku i bezpieczeństwa. Niektóre osoby zwyczajnie potrzebują czasu, by w pełni otworzyć się przed drugą osobą. Podczas rozmowy poruszane są różnorodne tematy, których treść zależy od Ciebie, przy czym ważne są tzw. wolne skojarzenia, które przychodzą Ci do głowy podczas sesji terapeutycznej, jak również, pozornie mało znaczące, fantazje czy sny, jako możliwe drogi dotarcia do treści nieświadomych. W czasie terapii podejmuje się analizę relacji i przeszłości, równie ważne jest jednak odniesienie do teraźniejszości i przyszłości. Ważne są również odczucia oraz myśli, które rodzą się względem terapeuty w trakcie trwania terapii – psychoterapia służy, a czasami wręcz skupia się głównie na tym aspekcie, czyli analizie przeniesienia. Jeśli odpowiada Ci taka metoda pracy, serdecznie zapraszam do kontaktu i umówienia się na spotkanie.

Formularz kontaktowy

Telefon

+48 668 917 761

Email

ewelina.smagala@gmail.com

Adres

Sławkowska 10/5
31-014 Kraków