O mnie

Jestem psychologiem, trenerem i psychoterapeutą, absolwentką Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia podyplomowego w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie to przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam również Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (obecnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży) oraz Podyplomowy Kurs Arteterapii i Kurs Instruktorski Choreoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając praktykę na oddziałach psychiatrycznych oraz podczas pracy trenerskiej prowadząc warsztaty z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenia dla Rad Pedagogicznych i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy oraz bezpiecznego korzystania z mediów w szkołach na terenie całego kraju. Pracowałam jako psycholog i psychoterapeuta na dziennym oddziale leczenia nerwic oraz w poradniach zdrowia psychicznego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zajmowałam się również wspieraniem studentów niepełnosprawnych, chorujących przewlekle i z zaburzeniami psychicznymi w kontekście edukacyjnym, wspomaganiem twórczego rozwoju dzieci młodszych oraz terapią grupową dzieci starszych.

Obecnie, oprócz praktyki prywatnej, pracuję jako psycholog i psychoterapeuta na oddziale dziennym dla młodzieży w ŚCZP DiM w Szpitalu Klinicznym im. dr.  J. Babińskiego w Krakowie.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Formularz kontaktowy

Telefon

+48 668 917 761

Email

ewelina.smagala@gmail.com

Adres

Sławkowska 10/5
31-014 Kraków