Psychoterapia Dla Dzieci – Kraków

Psychoterapia to forma pomocy w trudnościach natury psychicznej, polegająca na indywidualnych rozmowach z psychoterapeutą. Terapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym, czyli odnosi się nie tylko do bezpośrednio obserwowanych objawów czy zachowania ale również do nieświadomego przeżywania i funkcjonowania dzieci. Praca terapeutyczna opiera się również o tworząca się z czasem relację między pacjentem a terapeutą. Jej celem jest nie tylko wyeliminowanie lub złagodzenie trudności czy objawów, ale również zmiana świata wewnętrznego, czyli obrazu siebie i innych. Psychoterapia małych pacjentów opiera się w dużej mierze na swobodnej zabawie z dzieckiem, dzięki której może ono w bezpieczny sposób zasygnalizować i przepracować obszary i tematy, które są dla niego trudne. Wykorzystywane są również aktywności plastyczne oraz gry.

Spotkania terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, o stałej porze, trwają 45 min. Dodatkowo co najmniej raz na kilka miesięcy odbywa się spotkanie psychoedukacyjne z rodzicami. Psychoterapia psychodynamiczna jest długoterminowa, w związku z tym czas jej trwania ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta.

Psychoterapia jest zawsze poprzedzona konsultacjami, które mają na celu uzyskanie informacji i wstępne zrozumienie zgłaszanych trudności oraz zaproponowanie odpowiedniej pomocy. Na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców bez dziecka.

Spotkania z rodzicami dzieci prowadzę w 2 osobowym zespole.

Oferta skierowana jest do dzieci powyżej 3 roku życia, u których występują:

  • trudności emocjonalne np. zahamowanie, częste lub nasilone odczuwanie lęku, niepokoju, stresu, smutku, apatia, płaczliwość, nadmierna wrażliwość, duża drażliwość, częste wahania nastrojów;
  • trudności społeczne np. wycofanie, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami i os. dorosłymi, częste konflikty i obrażanie się;
  • trudne zachowania np. bunt, agresja, przemoc, impulsywność, częste i silne napady złości, nieprzestrzeganie norm i zasad, zachowania prowokacyjne, upór;
  • objawy np. depresyjne, psychosomatyczne, bóle psychogenne, fobie, natręctwa, problemy ze snem, jedzeniem, treningiem czystości, moczenie, tiki, mutyzm wybiórczy, nadpobudliwość, problemy w koncentracji;
  • nieharmonijny rozwój, całościowe zaburzenia rozwoju;
  • trudności szkolne np. trudna adaptacja do przedszkola/szkoły, problemy w nauce, fobia szkolna;
  • nieadekwatna i/lub niestabilna samoocena;
  • autodestrukcyjne zachowania;
  • trudna sytuacja rodzinna, szkolna lub osobista;
  • inne niepokojące trudności rozwojowe i/lub psychiczne.

Prowadzę również Miasteczko, czyli psychoterapię grupową dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które przejawiają trudności emocjonalne oraz w adaptacji do grup rówieśniczych.

 

Formularz kontaktowy

Telefon

+48 668 917 761

Email

ewelina.smagala@gmail.com

Adres

Sławkowska 10/5
31-014 Kraków